Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Nå er det er enkelt å kontakte oss. Vi har tilrettelagt for bestilling av timer og resepter via denne nettsiden eller via SMS. 

Det er til tider stor trafikk på telefon og det kan ta tid å komme igjennom til oss på sentralbordet. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å benytte sms, når det er mulig. Vi prøver å svare på din SMS så fort vi kan.

 Bestilling på SMS: Skriv: "VINDEREN", navnet ditt, fødselsdato og ett stikkord om hva det gjelder. Send meldingen til 2097.

Meldingen kan f. eks. se slik ut:                                    

  • "VINDEREN Ola Hansen 040590 ønsker time i neste uke for smerter i skulder"                                       -
  • "VINDEREN Kari Norman 010180 time om 3 uker, celleprøve"                                                        -
  • "VINDEREN Ola Narr 010101 time i dag, vond hals og feber".   

 

Tjenesten koster kr. 5.- pr. mottatt melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

NB!Øyeblikkelig hjelp timer kan nå også bestilles på SMS, men må være oss i hende samme dag innen kl 10. Senere enn dette må man bestille ø-timer pr. telefon. Dersom det gjelder en alvorlig tilstand, ønsker vi at du ringer oss uansett. Dette for ikke å miste tid.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt på telefon.Viktig informasjon

30. juni 2016 kl. 12:04

ÅPNINGSTIDER SOMMER 2016- Vikarkontor uke 29:

27/6-22/8 holder vi åpent 08-1500.

i uke 29 er legekontoret SIO Blindern vikar for Vinderen legekontor. Tlf 22853160. Adr: problemveien 9. Nett: Sio.no/helse

23. februar 2016 kl. 18:55

Elise Dale overtar fastlegeliste fra 1.3.16

Elise Dale overtar som fastlege etter Ragnhild Arentz-Grastvedt fra 1.3.16.

17. september 2015 kl. 17:19

Hanne Undlien tilbake.

Hanne Undlien er tilbake fra oppdrag i Helsedirektoratet og vil være tilstede 3 dager i uken: Mandag, onsdag og torsdag.

Katrina Tibballs vil i det kommende året fortsatt være vikar på tirsdag og fredag.

1. oktober 2013 kl. 17:49

Priser for legeattester

Priser for legeattester kommer i tillegg til konsultasjonspris og baseres på tidsbruk for lege som selvstendig næringsdrivende.

Utvalgte attester med faste priser finner du i oppslag på legekontoret.

 

 

24. januar 2013 kl. 08:50

Reisevaksiner

Du kan be om konsultasjon hos fastlegen her for reisevaksiner. Ta med vaksinekort/oversikt over tidligere vaksiner når du møter opp.

29. oktober 2012 kl. 14:00

NÅR DU ER HOS LEGEN

En legetime er vanligvis ca 15-20 minutter. Tenk på forhånd igjennom hva du ønsker å ta opp med legen. Skriv gjerne en huskelapp for deg selv. Hvis du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, kan det hende at legen setter deg opp på en oppfølgingstime. Hvis du vet at du skal ha en gynekologisk undersøkelse, tar dette en hel legetime.

Forsinkelser hos legen:Legene er til enhver tid ansvarlige for alle tjenester på legekontoret. Konsultasjonen kan av og til bli avbrutt av spørsmål fra medarbeidere som trenger råd, og en sjelden gang også av inngående telefonsamtale med annen pasient eller andre utenforstående. Akuttsyke pasienter må prioriteres. Det kan derfor av og til oppstå forsinkelser.

Møt i god tid før timen og meld deg i ekspedisjonen. Vi skal registrere at du har møtt og dine personalia skal sjekkes/oppdateres. Møt i ekstra god tid før hvis du vet at du skal ta blodprøver før legetimen. Møt ca. 15 minutter før hvis du skal til svangerskapskontroll. En del av kontrollen foregår på laboratoriet før legetimen.

 

Skal jeg ha med meg noe til legetimen? Hvis du har magesmerter, urinveisplager (smerter ved vannlating) eller skal tilsvangerskapskontroll, skal du alltid ta med en urinprøve som er tatt når du står opp ommorgenen.

 

27. februar 2012 kl. 19:56

Ny betalingsautomat på Vinderen legekontor f.o.m. 28.02.12

Vi automatiserer alle pasientbetalinger fra og med tirsdag 28.02.12. Vi har ny stor betalingsautomat plassert i venteværelset, der alle betalinger gjøres. Automaten tar kun mynter, 50-, 100- og 200-lapper, samt bankkort.

Dersom du glemmer å betale når du går, vil betalingsautomaten sende deg en giro, med girogebyr. Dette kan ikke omgjøres i ettertid.

13. februar 2012 kl. 11:42

Chlamydiatest uten legetime

Du som er vår fastlegepasient kan få testet deg for den seksuelle overførbare sykdommen Chlamydia uten legetime.

Menn avgir urinprøve på kontoret, kvinner tar selv en penselprøve på legekontoret, vi sender videre til testing. Har du ytterligere spørsmål ang. prøvetakningen, kan du kontakte oss.

Dersom du har symptomer/plager som kan skyldes chlamydia, ber du om legetime før test

6. januar 2011 kl. 16:22

Parkering

Det er nå mulig å betale parkeringen på VinderenTorget med EasyPark. Man kan betale parkeringen via sms (parkeringen kommer da på mobiltelefonregningen), og man kan forlenge parkeringen via sms. Man vil også få et varsel på sms 15 minutter før parkeringstiden går ut.

Se www.easypark.no for mere info, samt info på hver parkeringsautomat.

Det er ikke EasyPark på butikkenes egne parkeringsområder.

15. februar 2010 kl. 15:38

Informasjon om timebestilling

Vinderen legekontor har ansvar for alle sine listepasienter i åpningstiden 8-16.00 hverdager. Dette gjelder både ø-hjelpstimer og planlagte konsultasjoner.

Ved behov for akutt legehjelp utenom disse tidene kan du henvende deg til Oslo legevakt i Storgata eller legevaktsbasene. (Se eget oppslag)


Noen ganger kan det bli forsinkelser hos oss grunnet akutt syke pasienter som må prioriteres. Vi ber om forståelse for dette.

 

Time på dagen etterstrebes ved akutte problemstillinger. Ved behov for time samme dag (akuttime/ ø-hjelpstime):

  • Ring eller møt opp så tidlig som mulig på dagen.
  • Forklar hva det gjelder og hvorfor det haster
  • Det er ikke anledning til å ta opp andre problemstillinger.
  • På akuttimer vil du ikke alltid komme til fastlegen.
  • Du kan også sende SMS for bestilling av akuttime. SMSen må være oss i hende før kl 10 samme dag av praktiske årsaker.Skriv at du ønsker -time og ett stikkord om hva det gjelder, f.eks øreverk, sykemelding, magesmerter etc.
  • Dersom det haster med ø-timen, ved mistanke om rask utvikling av alvorlig sykdom, ber vi om at man ikke benytter SMS, men ringer oss. Dette for å unngå misforståelser og for å bli prioritert.

 

Eksempler på behov for akuttime kan være sterke smerter, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, halsbetennelse, barn med feber og/eller dårlig allmenntilstand, akutte oppstått eller forverring av psykiske plager, akutte kriser, mistanke om alvorlig sykdom m.m.

 

Ved akutte skader hvor problemstillingen er brudd eller sterk mistanke om brudd henvender du deg direkte til Legevakten i Storgata 40, skadeavdelingen, der det er tilgang til røntgen 24 timer i døgnet.


Ved fulle timelister vil lege vurdere behov for time samme dag. Noen ganger vil vurderingen være at det kan vente. Dersom hjelp kan vente settes du på ordinær time. Disse gir mer rom for tid og er alltid hos fastlegen.

Vinderen legekontor har turnuslege som skiftes halvårlig.
Oslo 28.10.10